Konkurs Foto

Regulamin Konkursu Fotograficznego pod tytułem „Zdjęcie w koszulce z żółtym ptakiem” :

 1. Organizator
 • Organizatorem konkursu jest Akademicki Klub Turystyczny działający przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 • Konkurs organizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży KORMORANY.

2. Warunki uczestnictwa

 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne – zdjęcia.
 • Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy kto jest w stanie przesłać nam zdjęcie, na którym widać kormoranową koszulkę lub kormoranowy buff.
 • Jedna osoba może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć. Należy przesyłać zdjęcia o jakości wystarczającej do wyświetlenia ich na ekranie do 2 MB (wystarczy rozdzielczość 72 dpi), zdjęcia można przesyłać na adres osfp.olsztyn@gmail.com lub poprzez portal facebook (wysyłając wiadomość na profilu Osfp Kormorany).
 • Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę zgłaszającą iż osoba zgłaszająca zdjęcie jest autorką / autorem tego zdjęcia lub posiada zgodę autora na zgłoszenie zdjęcia do konkursu, a zgłoszenie go do konkursu nie narusza praw osób trzecich.
 • Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystania zdjęcia do celów promocyjnych i marketingowych Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwal Podróży KORMORANY oraz działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w Olsztynie.

3. Konkurs

 • Tematem konkursu jest zdjęcie (najlepiej z podróży), na którym widać między innymi koszulkę lub buff z logiem Festiwalu Kormorany.
 • Konkurs ma charakter ciągły – w każdym miesiącu nagradzamy jedno zdjęcie spośród wszystkich nadesłanych.
 • Komisja konkursowa może nagrodzić więcej niż jedno zdjęcie.
 • Zgłoszone zdjęcia zostaną umieszczone w albumie konkursowym na portalu facebook (na profilu Festiwalu Kormorany).
 • O wyborze zwycięskiego zdjęcia zadecyduje komisja konkursowa składająca się z administratorów facebookowego profilu Osfp Kormorany, komisja przy wyborze zwycięskiego zdjęcia weźmie pod uwagę aktywności pod zdjęciem 😉 (komentarze, „lajki” itp.).
 • Wybór zwycięskiego zdjęcia jest całkowicie subiektywny i nie podlega odwołaniom.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 dnia każdego miesiąca, zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą jaką przesłał zdjęcie.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu facebook (profil Festiwalu Kormorany).

4. Nagrody

 • Nagrody w poszczególnych edycjach będą atrakcyjne i różnorodne 🙂 a zależeć będą od budżetu Festiwalu oraz hojności sponsorów.

5. Postanowienia końcowe

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.)
 • Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu zostaną opublikowane na stronie Festiwalu Kormorany, na portalu facebook (profil Festiwalu).
 • Ewentualne pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy osfp.olsztyn@gmail.com
 • Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu należy do Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *